Japan Kimono
The Art of Kimono
 
   
men kimono
 


Kimono 1. Green silk with 5 kamon.

200$
250$

 
Kimono 2, black silk with 3 kamon.
(Out of stock)Kimono 3. Black silk with 3 kamon

200$


Kimono 4 . Black cotton with 3 kamon

130$
200$Kimono 5 . Black silk woven

200$


 
   
   
 
   
   
©japankimono.eu